ئاگاداری

Post date: Apr 24, 2017 8:32:37 AM

ئاگاداری سه رجه ک خوێندکارانی به شه ناوخۆی کوڕان ده که ین

ڕۆژی (دووشه ممه ) ریکەوتی (۱٠/۲/۲٠۱۷) به شه ناو خۆی کوڕان دابه ش ده کرێت بۆ وەرگرتنی بەشەناوخۆی سه ردانی هۆبه ی به شه ناو خۆیی بکه ن.

لەگەل ریزدا